Guziki

Zasady naboru

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/20

Nabór elektroniczny ( https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/zgierz/News )

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2019/2020.

Dokumenty do pobrania: (dostępne będą od 1 marca 2019r.)

  • Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego
  • Wniosek o przyjęcie do przedszkola
  • Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów

Zarządzenie Nr 45/VIII/2019 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2019/2020;

Uchwała Nr III/17/18 Rady Miasta Zgierza z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2019/20.

Uwaga rodzice dzieci (rocznik 2015, 2014, 2013) uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2018/19.

Na podstawie art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) rodzice dzieci przyjętych na rok szkolny 2018/2019 do danego publicznego przedszkola, danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają corocznie na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Wyżej wymienione deklaracje należy składać w terminie:
od 22 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

Deklaracje podlegają rejestracji w dniu ich złożenia. Brak złożonej deklaracji w wyznaczonym wyżej terminie lub jej złożenie po terminie traktowane będzie przez dyrektorów przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej jako rezygnacja z przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Złożenie deklaracji uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

01-03-2019 - Edycja treści.

05-05-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 594