Guziki

Zajęcia dodatkowe

W przedszkolu organizowane są następujące zajęcia dodatkowe

 • język angielski – 1 raz w tygodniu

 • gimnastyka ogólnorozwojowa - 1 raz w tygodniu

 • terapia logopedyczna - 1 raz w tygodniu dla dzieci wskazanych do terapii

 • rytmika - 1 raz w tygodniu

 • koncerty Łódzkiego Towarzystwa Muzycznego – 1 raz w miesiącu

Ponadto proponujemy:

 • konkursy

 • uroczystości

 • warsztaty edukacyjne

 • wycieczki

 • pikniki

 • spotkania okolicznościowe

 • spotkania integracyjne

 • udział w akcjach proekologicznych i charytatywnych

Zajęcia dodatkowe organizowane przez nauczycieli przedszkola są bezpłatne. Zajęcia dodatkowe organizowane przez podmioty zewnętrzne finansowane są w całości ze środków budżetowych przedszkola. Szczegółowe informacje na temat oferty zajęć dodatkowych znajdują na stronie przedszkola: http://www.mp9zgierz.wikom.pl

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-05-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 529