Guziki

Rada Rodziców

 1. W Miejskim Przedszkolu nr 9 „Słoneczny Dom” w Zgierzu działa Rada Rodziców.
 2. Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola.
 3. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
 4. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Przedszkola przez podejmowanie działań, jako organu Przedszkola, wynikających z przepisów prawa, statutu oraz swojego regulaminu Rady Rodziców.
 5. Rada realizuje swoje cele w szczególności przez:
  1. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Przedszkola,
  2. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności Przedszkola,
  3. współpracę z Dyrektorem i nauczycielami Przedszkola w celu poprawy jakości jej pracy.

Kompetencje i zadania Rady Rodziców określa REGULAMIN Rady Rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 9 „Słoneczny Dom” w Zgierzu link

Skład rady rodziców w roku szkolnym 2014/2015

 • Przewodniczący:  Radosław Tomas
 • Zastępca: Magdalena Ślawska
 • Sekretarz: Małgorzata Grabiszewska – Hofman
 • Skarbnik: Adam Milczarek
 • Członkowie: Beata Tomas
 • Magdalena Zielezińska
 • Izabela Skrabińska
 • Krystian Woźniak
 • Anna Woźniak
 • Joanna Tobera
 • Magdalena Dorcz
 • Marcin Szcześniak
 • Monika Szczerbiak
 • Izabela Woźnicka

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

29-04-2015 - Edycja treści.

16-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 773