Guziki

Dyrekcja

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz. Kompetencje Dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz statut przedszkola.

Dyrektorem Miejskiego Przedszkola Nr 9 „Słoneczny Dom” w Zgierzu jest
Anna Adamczewska - Walczak

Kwalifikacje  zawodowe – wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego
Dodatkowa specjalizacja – organizacja i przedsiębiorczość w oświacie
Stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany

Kompetencje dyrektora znajdują się w statucie przedszkola

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

28-04-2015 - Edycja treści.

16-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 815